Početak > Ispiti iz španjolskog jezika > Evaluacije i potvrde iz španjolskog jezika
 
Español / Hrvatski

Evaluacije i potvrde iz španjolskog jezika

Institut Cervantes na internacionalnoj razini prednjači u učenju španjolskog jezika i obrazovanju profesora španjolskog te u procjeni poznavanja španjolskog i potvrdu poznavanja.

U svojim centrima Institut Cervantes nudi svojim polaznicima i svim zainteresiranima mogućnost službenog certificiranja poznavanja španjolskog jezika.

U Institutu Cervantes se provode službeni ispiti za dobivanje diplome poznavanja španjolskog jezika koje imaju veliki međunarodni ugled: diplome iz španjolskog DELE i certifikat međunarodne službe za procjenu španjolskog jezika (SIELE) p> >

Diploma španjolskog (DELE) Diploma španjolskog (DELE)

Diploma španjolskog (DELE) je certifikat izdan od Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španjolske.

Dostupni su ispiti od A1 do C2 razine koje uspostavlja Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) i kandidat može odlučiti koju razinu želi polagati.

Diplome španjolskog DELE vrijede na neodređeno vrijeme i međunarodno su priznate. DELE diplome, koje su međunarodno priznate, su certifikat razine znanja kandidata, ovisno o tome gdje i kada je učio španjolski.

Svaki ispit se sastoji od četiri pisane provjere koje se provode u ispitnom centru unutar rokova koje Institut Cervantes odredi na godišnjoj razini.

Rezultati ispita se objavljuju u roku od približno tri mjeseca nakon polaganja ispita i kandidati, sa svojom lozinkom, mogu pristupiti rezultatima preko portala diplome španjolskog DELE te isprintati službenu potvrdu ocjene.

Kandidati koji su položili ispit kasnije dobiju službenu diplomu koju tiska Kraljevska kovnica (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda).

Više informacija o diplomama španjolskog DELE.

Međunarodna usluga vrednovanja španjolskog jezika (SIELE) Servicio internacional de evaluación de la lengua española (SIELE)

SIELE potvrđuje znanje španjolskog jezika mladih i odraslih kojima je španjolski strani, drugi ili materinski jezik.

Sastavljen je i preporučaju ga Institut Cervantes (IC), sveučilište Universidad Autónoma de México (UNAM), Sveučilište u Salamanci (USAL) te Sveučilište u Buenos Airesu (UBA), a jamči snažnu prisutnost različitih lingvističkih varijeteta španjolskog jezika.

Nudi mogućnost pristupanja cijelom ispitu ili samo određenim dijelovima ukoliko kandidat želi potvrdu djelomičnog poznavanja jezika.

Prijava i rješavanje zadataka odvija se putem računala, a kandidat bira željeni datum i vrijeme održavanja ispita.

Rezultati se dobivaju u roku od tri tjedna te kandidat može putem aplikacije isprintati svoj certifikat ili izvještaj, koji vrijedi pet godina.

Više informacija .

Sličnosti i razlike između DELE i SIELE

Diplome španjolskog jezika DELE i međunarodna usluga vrednovanja španjolskog jezika (SIELE) dvije su komplementarne usluge iz asortimana ispita koje nudi Institut Cervantes kako bi udovoljio raznim zahtjevima različitih korisnika. Obje su usluge međunarodno priznate te ih preporučaju prestižne institucije koje jamče svoje standarde kvalitete i dobre prakse.

DELE su diplome bez roka trajanja koje izdaje španjolsko Ministarstva obrazovanja i strukovne izobrazbe od 1989 kada su uvedene. Nude ispite od A1 do C2 razine ZEROJ-a, te kandidat mora unaprijed odlučiti kojoj će razini pristupiti. Svaki se ispit sastoji od četiri dijela u kojima se ispituju vještine čitanja, pisanja, slušanja i govorne reprodukcije, u papirnatom je obliku te se provodi u ispitnom centru s unaprijed određenim terminima ispita. DELE nude ispite za školarce, mlade i odrasle kojima je španjolski strani, drugi ili materinski jezik.

Rezultati se dobivaju nakon otprilike tri mjeseca, a kanididati im mogu pristupiti putem portala diploma španjolskog jezika DELE , na kojem imaju ograničen pristup, te isprintati svoj službeni certifikat s ocjenama. Kandidati koji polože ispit naknadno dobiju svoju službenu diplomu Ministarstva obrazovanja i strukovne izobrazbe tiskanu u Španjolskoj kraljevskoj kovnici (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

SIELE potvrđuje znanje španjolskog jezika mladih i odraslih kojima je španjolski strani, drugi ili materinski jezik. Pokrenut je 2016 pod utjecajem i uz potporu Instituta Cervantes (IC), sveučilišta Universidad Autónoma de México (UNAM), Sveučilišta u Salamanci (USAL) te Sveučilišta u Buenos Airesu (UBA), a jamči snažnu prisutnost različitih lingvističkih varijeteta španjolskog jezika.Nudi mogućnost pristupanja cijelom ispitu, koji se sastoji od četiri dijela u kojima se ispituju vještine čitanja, pisanja, slušanja i govorne reprodukcije, ili samo određenim dijelovima ukoliko kandidat želi potvrdu djelomičnog poznavanja jezika.

SIELE zadaci, kao i sve vezano uz prijavu, rješavaju se elektroničkim putem, u ispitnom centru prema sustavu termina. Rezultati se dobivaju u roku od tri tjedna te kandidat može putem aplikacije isprintati svoj certifikat ili izvještaj, koji vrijedi pet godina.

U tablici se mogu vidjeti razlike između Diplome španjolskog jezika DELE i međunarodne usluge vrednovanja španjolskog jezika (SIELE):

Sličnosti i razlike između DELE-a i SIELE-a
KONCEPT DELE SIELE
Opis Potvrda o znanju španjolskog jezika na nivou ZEROJ (A1-C2) Potvrda o znanju španjolskog na bodovnoj ljestvici ekvivalentnoj razinama A1-C1 ZEROJ-a
Vlasništvo Španjolsko Ministarstvo obrazovanja i stručnog obrazovanja. Instituto Cervantes pokazuje akademski, ekonomski i administrativni smjer od 2002. godine Instituto Cervantes, Nacionalno autonomno sveučilište u Meksiku, Sveučilište u Salamanci, Sveučilište u Buenos Airesu
Početak upravljanja certificiranjem 1989. 2016.
Porijeklo Španjolska Špajolska, Meksiko i Argentina
Valjanost Neodređena Pet godina
Nacionalno priznavanje Nacionalno priznavanje u reguliranim obrazovnim sustavima (npr. Brazil, Francuska, Italija), institucije, tvrtke, sveučilišta itd. U Španjolskoj: španjolska nacionalnost, pripravnički staž liječnika i farmaceuta itd Nacionalno priznavanje obrazovnih ustanova više od SIELE-a
Odgovoran za administrativnu i komercijalnu upravu Instituto Cervantes Nagrađena tehnološka i marketinška tvrtka: Telefónica Educación Digital
Adresati Španjolski kao strani jezik i drugi strani jezik, školarci, mladi i odrasli Španjolski kao strani jezik, drugi strani jezik i materinski jezik, mladi i odrasli
Način administracije U ispitnim centrima, na papiru, putem internacionalnih rokova U ispitnim centrima, na računalu, putem sustava za sastanke. Postupno će neki testovi biti prilagodljivog karaktera (čitanje i slušanje s razumijevanjem)
Mreža ispitnih centara Više od tisuću ispitnih centara u više od sto zemalja pet kontinenata Trenutno mreža ima više od 700 ispitnih centara u svijetu. Inkorporacija novih centara je kontinuirana, zbog čega je preporučljivo posjetiti portal https://www.siele.org/
Integracija raznolikosti španjolskog Da, posebice od B1 nadalje Da, obavezna, u cijelom ispitu od njegovog početka
Ispunjenje nacionalnih standarda u certificiranju Da Da
Broj ispita i razina Šest ispita za odrasle: A1-C2
Dva školska ispita: A1-A2/B1
Jedan ispit za odrasle u kojem se ujedinjuju zadaci od A1 do C1
Provjere ispita Čitanje s razumijevanjem
Slušanje s razumijevanjem
Pismeno izražavanje i interakcija
Usmeno izražavanje i interakcija
Čitanje s razumijevanjem
Slušanje s razumijevanjem
Pismeno izražavanje i interakcija
Usmeno izražavanje i interakcija
Podaci o rezultatu Pogodan ili nepogodan za vladanje razinom za koju se testirao kandidat Rezultat znanja španjolskog izražen na ljestvici od tisuću bodova ekvivalentnoj razinama ZEROJ-a
Tip certifikata koji se izdaje Službeno valjana elektronička potvrda kvalifikacije
Službena diploma za pogodne kandidate
Certifikat (cijeli ispit) ili Izvješće (samo nekog/ih testova) o rezultatima, ovisno o ugovorenom načinu
Rok obavijesti o rezultatima Oko tri mjeseca Maksimalno tri tjedna

Informativni letak o razlikama između DELE-a i SIELE-a (PDF na španjolskom)

SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena