Español / Hrvatski

Međunarodna služba vrednovanja španjolskog jezika (SIELE)

Međunarodna služba vrednovanja španjolskog jezika (SIELE)

SIELE je služba za vrednovanje i certifikaciju španjolskog jezika koju promiču Instituto Cervantes (IC), Nacionalno autonomno sveučilište u Meksiku (UNAM), Sveučilište u Salamanci (USAL) i Sveučilište u Buenos Airesu (UBA).

Dostupna je putem Telefónica Educación Digital, tehnološke i marketinške tvrtke odabrane putem javnog natječaja.

SIELE je ispit vladanja jezikom koji potvrđuje stupanj kompetencije u španjolskom jeziku. Temelji se na bodovnoj skali koja odgovara razinama A1, B2, B1, B2 i C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

SIELE je digitalan, prilagodljiv, agilan, međunarodni i kvalitetan

Digitalan jer se provodi u potpunosti elektronskim putem. Registracija, provođenje ispita, informacije o rezultatima te pribavljanje Certifikata Izvješća o kvalifikacijskom radu obavljaju se putem Interneta.

Prilagodljiv jer se prilagođava potrebama korisnika. Ispitanik može odabrati provjeru opće kompetencije u španjolskom jeziku ili u različitim jezičnim aktivnostima (čitanje, pisanje, razumijevanje, govorenje).

Agilan jer dobivate svoje rezultate i Certifikat ili Izješće u roku od najviše tri tjedna i jer funkcionira putem sustava sastanaka sa SIELE ispitnim centrima.

Međunarodni jer, sastavljan u Meksiku i Španjolskoj, uključuje standardne varijante na velikoj jezičnoj karti španjolskog jezika. Svaki SIELE test obvezno uključuje kombinaciju najmanje tri različite varijante španjolskog jezika.

Kvalitetan jer je odobren od prestižnih institucija poput IC-a, UNAM-a i USAL-a, koje jamče standarde kvalitete i dobre prakse, kako u izradi testova tako i u upravljanju i informiranju o njima te u obavještavanju o rezultatima.

  • Više informacija o SIELE certifikatu na službenom portalu https://siele.org/ (na španjolskom, engleskom i portugalskom jeziku).

SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena