Español / Hrvatski

Međunarodna služba vrednovanja španjolskog jezika (SIELE)

Međunarodna služba vrednovanja španjolskog jezika (SIELE)

SIELE je služba za vrednovanje i certifikaciju španjolskog jezika koju promiču Instituto Cervantes (IC), Nacionalno autonomno sveučilište u Meksiku (UNAM), Sveučilište u Salamanci (USAL) i Sveučilište u Buenos Airesu (UBA).

Dostupna je putem Telefónica Educación Digital, tehnološke i marketinške tvrtke odabrane putem javnog natječaja.

SIELE je ispit vladanja jezikom koji potvrđuje stupanj kompetencije u španjolskom jeziku. Temelji se na bodovnoj skali koja odgovara razinama A1, B2, B1, B2 i C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

SIELE je digitalan, prilagodljiv, agilan, međunarodni i kvalitetan

Digitalan jer se provodi u potpunosti elektronskim putem. Registracija, provođenje ispita, informacije o rezultatima te pribavljanje Certifikata Izvješća o kvalifikacijskom radu obavljaju se putem Interneta.

Prilagodljiv jer se prilagođava potrebama korisnika. Ispitanik može odabrati provjeru opće kompetencije u španjolskom jeziku ili u različitim jezičnim aktivnostima (čitanje, pisanje, razumijevanje, govorenje).

Agilan jer dobivate svoje rezultate i Certifikat ili Izješće u roku od najviše tri tjedna i jer funkcionira putem sustava sastanaka sa SIELE ispitnim centrima.

Međunarodni jer, sastavljan u Meksiku i Španjolskoj, uključuje standardne varijante na velikoj jezičnoj karti španjolskog jezika. Svaki SIELE test obvezno uključuje kombinaciju najmanje tri različite varijante španjolskog jezika.

Kvalitetan jer je odobren od prestižnih institucija poput IC-a, UNAM-a i USAL-a, koje jamče standarde kvalitete i dobre prakse, kako u izradi testova tako i u upravljanju i informiranju o njima te u obavještavanju o rezultatima.

  • Više informacija o SIELE certifikatu na službenom portalu https://siele.org/ (na španjolskom, engleskom i portugalskom jeziku).

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena