Početak > Tecajevi Spanjolskog > Informacije i prijava
 
Español / Hrvatski

Informacije i prijava

Za više informacija možete nas kontaktirati.

Možete se upisati putem ove poveznice: Obrazac za upis putem interneta

Pratite naše aktivnosti na našim računima na Instagramu i Facebooku!

U nastavku možete pogledati naše uvjete upisa te informacije o zaštiti osobnih podataka:

Uvjeti upisa 2021.

1. Upis. Trenutačno se upis na naše tečajeve vrši isključivo uplatom na račun Instituta Cervantes: Bank Austria IBAN:AT07.1100.0096.4527.2700, BIC BKAUATWW.
Po izvršenju uplate, potrebno je poslati potvrdu o plaćanju na aula.zagreb@cervantes.es kako bismo Vas upisali.

2. Novi polaznici: Ako prvi puta upisujete tečaj na Institutu Cervantes, a već posjedujete predznanje španjolskog jezika, uzmite u obzir da je isto potrebno testirati kako bismo Vas mogli smjestiti u grupu koja najbolje odgovara Vašim sposobnostima. Isključivo u slučaju da ne posjedujete nikakvo prethodno znanje španjolskog jezika, možete se izravno upisati na tečaj razine A1.1

3. Bivši polaznici. Polaznici se mogu upisati uplatom na račun: Bank Austria IBAN:AT07.1100.0096.4527.2700, BIC BKAUATWW. U pravilu, ponuda općih i specijaliziranih tečajeva namijenjena je osobama starijim od 16 godina. Institut Cervantes također ima u ponudi tečajeve za djecu i mlade do 15 godina starosti, za čije pohađanje je isto tako moguće izvršiti uplatu na račun. Za upis maloljetnika ili osoba lišenih poslovnih sposobnosti zaduženi su roditelji, skrbnici ili pravni zastupnici. Punoljetne radno sposobne osobe upisuju se osobno. Plaćanjem upisa polaznik prihvaća uvjete plaćanja utvrđene u ovom odjeljku te posebne uvjete tečaja Instituta Cervantes u Zagrebu. Upisnine su osobne i neprenosive te vrijede smo za nastavni kalendar upisanog tečaja. Uplate s pravom na povrat novčanih sredstava mogu se zatražiti u roku od godine dana, počevši od datuma uplate. Bilo koji zahtjev koji se zatraži izvan navedenog roka ne može se uvažiti.

4. Testiranje stupnja. Ako ste prethodno učili španjolski jezik, potrebno je prije formaliziranja upisa testirati stupanj znanja pri čemu će Vam pomoći naš tim predavača kako bismo Vas smjestili u grupu koja najbolje odgovara Vašim potrebama. 3. Cijena tečaja. Upis je valjan nakon zaprimljene potvrde o plaćanju. Pohađanje tečaja moguće je isključivo nakon upisa i plaćanja istog. Izvršavanjem upisa i odgovarajuće uplate osigurava se isključivo jedno mjesto polaznika. Članstvo u knjižnici uključeno je u cijenu tečaja.

5. Popusti 2021.: Jedinstveni popust od 10% za svakog bivšeg polaznika.

6. Opći uvjeti poslovanja. Nastavni sat traje 60 minuta, od kojih je 55 namijenjeno za izvođenje nastavnih aktivnosti, a 5 za odmor. Predavanja na kojima se ne prisustvuje zbog vanjskih uzroka nije moguće nadoknaditi na Institutu Cervantes. Nije moguće nadoknaditi nastavne sate pohađanjem drugog tečaja. Institut Cervantes zadržava isključivo pravo raspodjele predavača, i ako je potrebno, predlaže promjene čak i ako je tečaj već započeo. Na Institutu Cervantes u Zagrebu nije moguće isprobati tečaj na prvom predavanju ili ako isti već započeo. Promjene tečaja moguće su samo tokom prvoga tjedna (u slučaju intenzivnog tečaja, do jedan dan kasnije). Za promjenu je potreban pristanak predavača tečaja i odgovorne osobe pripadajućeg akademskog područja ili u slučaju njegovog odsustva, osobe koja izvršava upise u Institutu. Nije moguća promjena tečaja ako ista utječe na organizaciju grupa. Naknada za upis mijenja se u skladu s cijenom novog tečaja. Nastavni sati se ne raspodjeljuju niti se izgubljeni sati prebacuju u drugi semestar. Tečaj ima najmanje 4, a najviše 15 polaznika. Ako tečaj ima 4 ili 5 polaznika, Institut zadržava pravo da ga organizira kao mini grupu. U tom će se slučaju trajanje tečaja smanjiti na slijedeći način: s 30 sati na 25 sati / sa 25 sati na 20 sati / s 20 sati na 15 sati / s 15 sati na 10 sati. U slučaju da minimalni broj studenata nije postignut nakon što istekne rok za upis, Institut Cervantes zadržava pravo otkazivanja tečaja te nudi polaznicima alternative za upis drugog tečaja, ili prema potrebi, povrat cjelokupno uplaćenog iznosa. U cijenu tečaja nisu uključeni materijali za izvođenje nastavnih sati. Članstvo u knjižnici uključeno je u cijenu tečaja. Posljednji dan svakog tečaja polaznici mogu, ako zatraže, zaprimiti besplatnu potvrdu o završenom sudjelovanju. Također, moguće je zatražiti certifikat stupnja u zamjenu za administrativnu naknadu.

7. Otkazivanje prijave od strane polaznika. Ne dovodeći u pitanje pravo polaznika na odustajanje, Institut Cervantes u Zagrebu također nudi polazniku mogućnost da zatraži, do tri radna dana prije datuma početka tečaja, povrat upisnine. Ako se zahtjev za otkazivanjem prijave zatraži unutar spomenutog okvira od tri dana, Institut Cervantes u Zagrebu bit će dužan zadržati 20% upisnine kao naknadu za otkazivanje. Svi pravovremeno prijavljeni slučajevi otkazivanja podrazumijevaju naplatu akademske naknade od 10€ za administrativne troškove i troškove općeg upravljanja. Ova naknada se naplaćuje zajedno s naknadom od 20% upisnine ukoliko se zatraži otkazivanje prijave unutar tri dana prije početka tečaja. Nakon što je tečaj započeo (neovisno o tome je li polaznik prisustvovao predavanjima ili ne) nije moguće zatražiti otkazivanje prijave. Institut Cervantes neće refundirati ni ukupan ni dio iznosa upisnine. Zahtjevi za otkazivanjem prijave trebaju se podnijeti putem nedvosmislene obavijesti putem e-pošte, naslovljene na mail adresu (aula.zagreb@cervantes.es). Zahtjevi za otkazivanje ne prihvaćaju se telefonom, faksom ili poštom. Povrat novca će se izvršiti na isti način plaćanja kojim je polaznik izvršio prvu uplatu.

8. Pravo na odustanak. Polaznik, kao klijent, ima pravo zatražiti svoje pravo na odustajanje u roku od 14 kalendarskih dana od potvrde o kupnji proizvoda. Ovo se pravo o odustajanju od ugovora može ostvariti putem nedvosmislene obavijesti putem e-pošte na adresu aula.zagreb@cervantes.es.

Nakon što polaznik navede odustanak od ugovora, Institut Cervantes će mu poslati potvrdu o primitku u najkraćem mogućem roku. U slučaju odustajanja, sva plaćanja primljena od strane pristupnika bit će vraćena na isti način plaćanja koji je korišten u prvoj transakciji, bez nepotrebnog odlaganja i, u svakom slučaju, u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada Institut Cervantes bude obaviješten o odluci da se odustaje od ugovora. Bez obzira na odredbe ovog odjeljka, uz odredbe članka 103. m) pročišćenog teksta Općeg zakona o zaštiti potrošača i korisnika i drugog dopunskog zakonodavstva odobrenog Kraljevskom zakonodavnom uredbom 1/2007 od 16. studenog, kako je navedeno u Zakon 3/2014 od 27. ožujka o izmjenama i dopunama gore spomenutog teksta, prijavljivanjem s osobnim podacima i šifrom te pristupanjem tečaju, temi i sadržajima integriranim u AVE Global, ili u bilo koju drugu stavku digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje kao materijalna podrška, podrazumijeva oduzimanje prava na odustajanje. Isto tako, pristupnik koji preuzme bilo koji digitalni sadržaj koji se ne isporučuje kao materijalna podrška i koji ne zahtijeva pristupnu šifru, tijekom navedenog razdoblja od 14 kalendarskih dana, također će izgubiti pravo na odustajanje.

Dodatne odredbe o zaštiti podataka.

U skladu s propisanim u Pravilniku EU 679/2016 Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i postojećim zakonima, Institut Cervantes, kao nadležno sredstvo odgovorno za obradu podataka, Vas obaviještava da će s osobnim podacima koje ste dali postupati kako bi pružili zatražene usluge —odgovarajuće računovodstveno, fiskalno ili administrativno upravljanje, bilo da na odgovarajući način ispuni ponuđene usluge ili da udovolji ostalim zakonskim obvezama koje nameće španjolski pravni sustav— te Vam pruži informacije povezane s navedenim uslugama, i, ako je tako naznačeno, dostavi dodatne informacije o aktivnostima, ciljevima i uslugama.

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka? Naziv odgovornog tijela: Instituto Cervantes. Adresa: C/ Alcalá 49, 28014 Madrid (Španjolska). Telefon: (+34) 914 36 76 00. Elektronička pošta: lopd@cervantes.es Delegat za zaštitu podataka: Opća Inspekcija Ministarstva vanjskih poslova, Europske unije i suradnje/ Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (dpd@maec.es)

Koja je pravna osnova obrade Vaših podataka? Pravna osnova za navedenu obradu je izvršenje ugovora o pružanju traženih usluga, i —ukoliko ste tako zatražili— Vaša suglasnost za primanje promotivnih informacija od Instituta Cervantes.

Koliko dugo ćemo zadržati Vaše osobne podatke? Vaši će podaci biti zadržani sve dok traje ugovorna povezanost. Kada se ista prekine, osobni podaci koji su se obrađivali za gore navedene svrhe, čuvat će se tokom zakonom utvrđenih rokova ili tokom roka koji sudac ili sud odredi u skladu s rokom zastarjelosti sudskih procesa. Ukoliko ne postoji takav zakonski rok, Vaši će se osobni podaci čuvati sve dok ne zatražite njihovo brisanje ili dok ne povučete danu suglasnost.

Kome će biti omogućen pristup Vašim podacima? Institut Cervantes neće pružiti ili proslijediti Vaše podatke trećim osobama, osim u slučajevima neophodnim za razvoj, kontrolu i ispunjenje prethodno iznesenih ciljeva i u slučajevima predviđenim zakonom.

Koja su vaša prava u odnosu na obradu podataka? U svakom trenutku možete ostvariti svoje pravo na pristup, ispravku, prigovor, prenosivost podataka, ograničavanje obrade i brisanje podataka koje ste nam proslijedili, i tim povodom obratiti se Institutu Cervantes putem elektronske pošte na lopd@cervantes.es, slanjem pisma na adresu c/ Alcalá, n.° 49, Madrid 28014 (España), ili osobno na navedenoj adresi. Imate pravo dobiti potvrdu o obradi Vaših podataka, pristup svojim osobnim podacima, zatražiti ispravak podataka koji su netočni ili njihovo brisanje, kada, između ostalog, Vaši podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prvobitno uzeti, ili kada povučete danu suglasnost.
U određenim situacijama, možete zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka, u tom slučaju čuvat ćemo ih isključivo u skladu s važećim propisima; također u nekim situacijama možete izvršiti svoje pravo na prenosivost podataka, koji će vam biti dostavljeni u strukturiranom formatu, koji se uobičajeno koristi ili elektronski čitljivom - ili Vama ili ovlaštenoj osobi koju za to odredite. Imate pravo u svakom trenutku povući suglasnost za bilo koju vrstu obrade podataka za koju ste je dali. Institut Cervantes raspolaže obrascima za ostvarivanje ovih prava koje možete zatražiti putem elektronske pošte na lopd@cervantes.es. Možete upotrijebiti i obrasce koje je pripremila Španjolska agencija za zaštitu podataka, ili treće strane.

Ovi obrasci trebaju sadržavati elektronski potpis, ili se šalju zajedno s fotokopijom osobne iskaznice ili putovnice. Ukoliko nastupate preko zastupnika, uz zahtjev mora biti priložena i fotokopija Vaše osobne iskaznice ili putovnice, ili elektronski potpis. Imate pravo uložiti reklamaciju Španjolskoj agenciji za zaštitu podataka (AEPD) ukoliko smatrate da ostvarivanje Vaših prava nije provedeno na adekvatan način. Krajnji rok za rješavanje reklamacije je mjesec dana od dana zaprimljenog zahtjeva, uz mogućnost produženja na još dva mjeseca, što zavisi i od broja primljenih zahtjeva ili složenosti istih.

 

 

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena