Početak > Tečajevi za profesore > Didaktički materijal za profesore španjolskog
 
Hrvatski / Español

Didaktički materijal za profesore španjolskog

Centro Virtual Cervantes nudi razne materijale y online sadržaje osmišljene za samostalan rad učenika španjolskog, kao i ideje i nastavne materijale za profesore.

AVETECA: Interaktivni sadržaji za studente španjolskog s jednom karticom za profesora.

Con "C" de cine: Web stranica za podučavanje i učenje španjolskog kroz film. Za ELE profesore i studente.

Diccionario de términos clave de ELE: Rječnik za nastavnike španjolskog kao stranog jezika s izborom literature za svaki pojam.

Didactired: Pripremljeni i komentirani sadržaji za vođenje ELE razreda.

Ele para niños: Blog Daiane Reis s izvorima za profesore koji rade s djecom.

Formespa actividades: Materijali za ELE razred.

MARCOELE: ELE didaktički časopis.

Practica español: Web stranica Agencije EFE za vježbu španjolskog iz vijesti.

Profe de ELE: Blog Daniela Hernándeza Ruiza s brojnim sadržajima za profesore i studente.

TodoELE: Metablog posvećen ELE nastavi.

Druge zanimljive poveznice

Portal de formación de profesores del Instituto Cervantes: actividades formativas para profesores o futuros profesores de español como segunda lengua o extranjera.aktivnosti osposobljavanja profesora ili budućih profesora španjolskog kao drugog ili stranog jezika.

El Quijote en el aula: didaktička ponuda koja ima kao cilj potaknuti učenike na čitanje prvog dijela don Quijotea. Odjel se predstavlja s «Dnevnikom Elene Gracije», prof. španjolskog koja poziva profesore na razmišljanje o upotrebi romana don Quijote u razredu španjolskog jezika.

Portal del hispanismo: aktualne informacije o hispanskim studijima širom svijeta.

Universidades españolas: Španjolska sveučilišta.

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena