Početak > Tečajevi za profesore > Didaktički materijal za profesore španjolskog
 
Hrvatski / Español

Didaktički materijal za profesore španjolskog

Centro Virtual Cervantes nudi razne materijale y online sadržaje osmišljene za samostalan rad učenika španjolskog, kao i ideje i nastavne materijale za profesore.

AVETECA: Interaktivni sadržaji za studente španjolskog s jednom karticom za profesora.

Con "C" de cine: Web stranica za podučavanje i učenje španjolskog kroz film. Za ELE profesore i studente.

Diccionario de términos clave de ELE: Rječnik za nastavnike španjolskog kao stranog jezika s izborom literature za svaki pojam.

Didactired: Pripremljeni i komentirani sadržaji za vođenje ELE razreda.

Ele para niños: Blog Daiane Reis s izvorima za profesore koji rade s djecom.

Formespa actividades: Materijali za ELE razred.

MARCOELE: ELE didaktički časopis.

Practica español: Web stranica Agencije EFE za vježbu španjolskog iz vijesti.

Profe de ELE: Blog Daniela Hernándeza Ruiza s brojnim sadržajima za profesore i studente.

TodoELE: Metablog posvećen ELE nastavi.

Druge zanimljive poveznice

Portal de formación de profesores del Instituto Cervantes: actividades formativas para profesores o futuros profesores de español como segunda lengua o extranjera.aktivnosti osposobljavanja profesora ili budućih profesora španjolskog kao drugog ili stranog jezika.

El Quijote en el aula: didaktička ponuda koja ima kao cilj potaknuti učenike na čitanje prvog dijela don Quijotea. Odjel se predstavlja s «Dnevnikom Elene Gracije», prof. španjolskog koja poziva profesore na razmišljanje o upotrebi romana don Quijote u razredu španjolskog jezika.

Portal del hispanismo: aktualne informacije o hispanskim studijima širom svijeta.

Universidades españolas: Španjolska sveučilišta.

SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena