Početak > DELE diplome > Datumi i cijene DELE ispita
 
Hrvatski / Español

Datumi i cijene DELE ispita

Datumi ispita 2021 / 2022

Studeni 2021
Datum: 13. studenog (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 06. listopada
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Svibanj 2022
Datum: 21. svibnja (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 16. ožujka Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Srpanj 2022
Datum: 1. srpnja (petak)
Stupnjevi: A2, B1, B2, C1
Upisi do 04. svibnja
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Studeni 2022
Datum: 19. studenog (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 05. listopada
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Cijene

DELE A1: 400 HRK
DELE A2: 500 HRK
DELE B1: 550 HRK
DELE B2: 650 HRK
DELE C1: 700 HRK
DELE C2: 750 HRK

DELE ESCOLAR (Ispiti namijenjeni učenicima od 11 do 17 Godina)
A1: 400 HRK
A2/B1: 550 HRK

Prijavi se za DELE ili pošaljite e-mail na aula.zagreb@cervantes.es za više informacija.

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena