Početak > DELE diplome > Datumi i cijene DELE ispita
 
Hrvatski / Español

Datumi i cijene DELE ispita

Datumi ispita 2019

Studeni
Datum: 23. studenog (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 09. listopada
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Datumi ispita 2020

Travanj (ispit je otkazan)
Datum: 17. travnja (petak)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1
Upisi do 19. veljače
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Svibanj (ispit je otkazan)
Datum: 16. svibnja (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 18. ožujka Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Srpanj (ispit je otkazan)
Datum: 10. srpnja (petak)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1
Upisi do 13. svibnja
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Rujan
Datum: 11. rujna (petak)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1
Upisi do 19. kolovoza
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Studeni
Datum: 14. studenog (subota)
Stupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. DELE Escolar (školski) A1, A2/B1
Upisi do 07. listopada
Ispitni centar: Instituto Cervantes u Zagrebu

Cijene

DELE A1: 380 HRK
DELE A2: 450 HRK
DELE B1: 500 HRK
DELE B2: 600 HRK
DELE C1: 650 HRK
DELE C2: 700 HRK

DELE ESCOLAR (Ispiti namijenjeni učenicima od 11 do 17 Godina)
A1: 380 HRK
A2/B1: 500 HRK

Prijavi se za DELE ili pošaljite e-mail na aula.zagreb@cervantes.es za više informacija.

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena