Početak > DELE diplome > Kako se upisati za DELE i sredstva
 
Hrvatski / Español

Kako se upisati za DELE i sredstva

Potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Formular za upis DELE.
  2. Original i fotokopija osobne iskaznice ili putovnice sa slikom.

Upisi i plaćanje vrše se u našem uredu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kada se formalizira upis, kandidat će dobiti kopiju formulara sa žigom ispitnog centra te svoju šifru ispita, a kasnije će primiti službeni dopis s detaljima o mjestu, danu i rasporedu ispita.

Prijavi se za DELE ili pošaljite e-mail na aula.zagreb@cervantes.es za više informacija.

Ispitni centar

Instituto Cervantes u Zagrebu
Filozofski Fakultet (A-117)
Ivana Lucica 3
10 000 Zagreb
00385 1 409 2435 (tel.)
00385 1 409 2436 (fax.)
aula.zagreb@cervantes.es

Uvjeti za kandidate

Diplome DELE namijenjene su pismenoj javnosti svakog uzrasta.Instituto Cervantes prihvaća prijave za DELE testiranje svih osoba koje plate odgovarajuću novčanu naknadu.

Za prijavu spomenutog testiranja potrebno je priložiti, osim drugih obveznih osobnih podataka, kandidatovu privatnu e-adresu. Spomenuta e-adresa, za čije je pravilno djelovanje odgovoran kandidat, poslužit će, ako tako utvrdi DELE ispitni centar ili Instituto Cervantes, za komunikaciju svega u vezi s Institutom Cervantes ili diplomama DELE, ispitnim rokovima i objavom rezultata.

Plaćanjem troškova testiranja, kandidat prihvaća ove uvjete o kupnji, izjavljuje da će ispuniti tražene administrativne i ekonomske uvjete za dodjelu diplome španjolskog DELE te se obvezuje pristupiti ispitu prilažući pritom dokumente koji dokazuju poštivanje ovih uvjeta, a to su potvrda o plaćanju i putovnica ili osobna iskaznica s prepoznatljivom fotografijom, potrebna za točnu identifikaciju.

Roditelji ili skrbnici trebaju prijaviti maloljetnike ili osobe bez poslovne sposobnosti, uzimajući u obzir da trebaju priložiti drugačiju e-adresu za svakog kandidata kojeg prijavljuju.

Više informacija o DELE na portal DELE.

Logotipo de la Presidencia Española de la Unión Europea

SIELE

Cursos de preparación para el DELE

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Aprende español en España

Programa de formación de profesores 2023

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Novedades del CVC

Para utilizar obras editadas en España www.conlicencia.com

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena