Početak > DELE diplome > Provjera rezultata DELE ispita
 
Hrvatski / Español

Provjera rezultata DELE ispita

Kandidati će dobiti rezultate otprilike tri mjeseca nakon polaganja ispita. Kandidati koji postignu ocjenu APTO primit će diplomu odgovarajućeg stupnja koju izdaje Instituto Cervantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španjolske i koja će biti poslana u odgovarajući ispitni centar (onaj u kojem je ispit održan). Instituto Cervantes obavještava da nije moguće poslati rezultate kandidatu prije predviđenog datuma.

Kandidatova je odgovornost dati točnu adresu stanovanja (ili obavijestiti ispitni centar u slučaju promjene) radi slanja dokumentacije u vezi s ispitom.

Pristup rezultatima omogućen je uz izričito prihvaćanje uvjeta navedenih u nastavku formulara.

Rok za podnošenje i dokument koji opisuje postupak slanja zahtjeva za ponovni pregled ispita ili žalbu, kao i razni formulari, mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/calificaciones

Spomenuti zahtjevi moraju se poslati na službenu adresu Instituta Cervantes, potpisani i s datumom, moraju sadržavati jasno i sažeto napisan razlog podnošenja žalbe te adresu na koju se može poslati odgovor.

Detaljne informacije, upute za ispit, obavijest o rezultatima i dr. mogu se pronaći na sljedećoj web stranici: https://examenes.cervantes.es.

SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena