Početak > DELE diplome > Provjera rezultata DELE ispita
 
Hrvatski / Español

Provjera rezultata DELE ispita

Kandidati će dobiti rezultate otprilike tri mjeseca nakon polaganja ispita. Kandidati koji postignu ocjenu APTO primit će diplomu odgovarajućeg stupnja koju izdaje Instituto Cervantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španjolske i koja će biti poslana u odgovarajući ispitni centar (onaj u kojem je ispit održan). Instituto Cervantes obavještava da nije moguće poslati rezultate kandidatu prije predviđenog datuma.

Kandidatova je odgovornost dati točnu adresu stanovanja (ili obavijestiti ispitni centar u slučaju promjene) radi slanja dokumentacije u vezi s ispitom.

Pristup rezultatima omogućen je uz izričito prihvaćanje uvjeta navedenih u nastavku formulara.

Rok za podnošenje i dokument koji opisuje postupak slanja zahtjeva za ponovni pregled ispita ili žalbu, kao i razni formulari, mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/calificaciones

Spomenuti zahtjevi moraju se poslati na službenu adresu Instituta Cervantes, potpisani i s datumom, moraju sadržavati jasno i sažeto napisan razlog podnošenja žalbe te adresu na koju se može poslati odgovor.

Detaljne informacije, upute za ispit, obavijest o rezultatima i dr. mogu se pronaći na sljedećoj web stranici: https://examenes.cervantes.es.

SIELE

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Programa de formación de profesores 2022

CAES. Corpus de Aprendices de Español, versión 2.1

Club virtual de lectura. Leemos a Carolina África. Septiembre de 2022

Novedades del CVC

Para utilizar obras editadas en España www.conlicencia.com

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena