Početak > DELE diplome > Primjer ispita i audio materijal za DELE
 
Hrvatski / Español

Primjer ispita i audio materijal za DELE

Institut Cervantes kandidatima koji žele polagati DELE ispit stavlja na raspolaganje primjere ispita prijašnjih rokova za odgovarajuće stupnjeve u PDF formatu te slušni materijal.

Primjeri ispita po razinama

Prijavi se za DELE ili pošaljite e-mail na aula.zagreb@cervantes.es za više informacija.

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2020. Sva prava pridržana.
Pravna napomena