Početak > SIELE certifikat za španjolski jezik > Kako izgleda SIELE ispit?
 
Español / Hrvatski

Kako izgleda SIELE ispit?

SIELE ispit sastoji se od četiri testa koji odgovaraju različitim jezičnim komunikacijskim aktivnostima:

Čitanje s razumijevanjem (CL)Test br. 1. Čitanje s razumijevanjem (CL)

Ovaj test sastoji se od 5 zadataka sa sveukupno 38 pitanja. Ispitanikov je zadatak pročitati nekoliko tekstova različite razine složenosti te odgovoriti na pitanja vezana uz njih. Vrijeme predviđeno za rješavanje ovog testa je 60 minuta. Test se ispravlja automatski, a maksimalan broj bodova iznosi 250

Slušanje s razumijevanjem (CA) Test br. 2. Slušanje s razumijevanjem (CA)

Ovaj se test sastoji od 6 zadataka sa sveukupno 38 pitanja. Ispitanikov je zadatak poslušati nekoliko zvučnih zapisa različitih vrsta (razgovor, konferencija, itd.) različite razine složenosti te odgovoriti na pitanja vezana uz njih. Vrijeme predviđeno za rješavanje ovog testa je 55 minuta. Test se ispravlja automatski, a maksimalan broj bodova iznosi 250.


Test br. 3. Pismeno izražavanje i interakcija (EIE)
 Test br. 3. Pismeno izražavanje i interakcija (EIE)

Ovaj se test sastoji od 2 zadatka, gdje ispitanik mora napisati dva teksta u skladu s uputama i ponuđenim tekstovima. Vrijeme predviđeno za rješavanje ovog testa je 50 minuta, a maksimalan broj bodova iznosi 250. Rješenja ovog testa čuvaju se te ih naknadno ocjenjuju SIELE-ovi stručni ocjenjivači.


Test br. 4. Usmeno izražavanje i interakcija (EIO)
SIELE Test br. 4. Usmeno izražavanje i interakcija (EIO)

Ovaj se test sastoji od ukupno 5 zadataka, u kojima morate snimiti odgovore na pitanja koja čujete te održati dva usmena izlaganja. Vrijeme predviđeno za rješavanje ovog testa je 15 minuta, a maksimalan broj bodova iznosi 250. Rješenja ovog testa čuvaju se te ih naknadno ocjenjuju SIELE-ovi stručni ocjenjivači.

Zadaci od kojih se sastoje navedeni testovi temelje se na Planu nastavnog plana i programa Cervantes Instituta (PCIC) i Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (ZEROJ).

Ispitanik može polagati ispit u cijelosti ili po testovima. Ispit u cijelosti polaže se po fiksnom i unaprijed određenom redosljedu testova (CL, CA, EIE, EIO) u trajanju od 3 sata te uz pauzu u trajanju od 15 minuta nakon testa slušanja s razumijevanjem.

U slučaju polaganja po testovima, ispitanik se može odlučiti za testiranje poznavanja španjolskog jezika unutar samo nekih jezičnih vještina. Tada može odabrati neku od 4 moguće kombinacije:

  • S1 Čitanje s razumijevanjem + Slušanje s razumijevanjem 
  • S2 Čitanje s razumijevanjem + Pismeno izražavanje i interakcija
  • S3 Slušanje s azumijevanjem + Usmeno izražavanje i interakcija 
  • S4 Usmeno izražavanje i interakcija

U roku od najduže tri tjedna, ispitanik dobiva obavijest da može pristupiti rezultatima svog ispita te dobiti Certifikat ili Izvješće.

Ako se ispit polaže u cijelosti, dobiva se Certifikat, koji uključuje broj bodova po testu u skladu s razinama prema ZEROJ-u te zbroj svih bodova ostvarenih na svakom od testova.
Ako se ispit polaže po ispitnim cjelinama, ispitanik dobiva Izvješće s brojem bodova po testu prema razinama ZEROJ-a.

I Certifikat i Izvješće sadrže opis na španjolskom jeziku koji govori o ispitanikovim jezičnim sposobnostima u svakoj od navedenih jezičnih vještina

SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena