Početak > DELE diplome > Kako biti DELE ispitni centar
 
Hrvatski / Español

Kako biti DELE ispitni centar

Prednosti.

Odgovorna osoba

Centar bi trebao imati osobu odgovornu za sve akademsko-administrativne događaje koji utječu na odvijanje ispita. Budući da je sva dokumentacija koja se pri tome koristi na španjolskom, nužno je da je odgovorna osoba govornik španjolskog jezika.

Vlastite usluge registracije

Centar mora imati na raspolaganju prikladna administrativna sredstva kako bi prihvatili zahtjeve za upis koje podnesu kandidati, bilo preko glavnog tajništva bilo preko posebnih usluga tijekom razdoblja za registraciju. Prije i poslije datuma ispita, treba održavati kontakt izravno ili putem
e-pošte s kandidatima upisanima u centru kako bi ih se obavijestilo o rasporedu ispita te o rezultatima i diplomama.

Kapacitet i oprema

Centar mora imati dovoljno prostora za obavljanje ispita uzevši u obzir da svaki kandidat treba najmanje jedan četvorni metar fizičkog prostora.

Audio uređaji za reprodukciju (CD)
Svaka ispitna prostorija mora imati CD player.

Ostala tehnička sredstva

Ispitni centri moraju imati računalo, telefon, faks, internet i e-poštu.

Ispitni centar prihvaća sljedeće obaveze:

  • Ispitni centar mora utvrditi i objaviti rasporede preko kojih zainteresirani mogu pronaći osnovne informacije o ispitu, upisati se u razdobljima upisa ili tražiti obrazovne savjete. Radi toga treba raspolagati nastavnim i administrativnim osobljem.
  • Osoba odgovorna za ispitni centar održavat će kontakt s koordinatorom koji mu/joj odgovara i koji mora dostaviti, u dogovorenom roku, administrativne i ekonomske dokumente koji se pojavljuju u uputama za ispitne centre te sadrže kalendare sa svim datumima provođenja.
  • Ispitni centri bit će u korespondenciji s kandidatima prije i nakon datuma ispita.
  • Osoba odgovorna za ispitni centar poduzet će potrebne sigurnosne mjere kako bi se osiguralo da su ispitni materijali zapečaćeni do datuma polaganja ispita te da se ne mogu koristiti u krive svrhe.
  • Priprema potrebne dokumentacije (list za potvrdu osobnih podataka itd.)
SIELE

Aprende español en España

Cursos de preparación para el DELE

Programa de formación de profesores 2024

Club Virtual de Lectura Leemos con Concha Lagos. Mayo de 2024

DADIC. No es un diploma más; es más que un diploma

Cineclub virtual Cita con el cine:

Canal del Instituto Cervantes en Apple Music

Plan de Digitalización del Instituto Cervantes

Cante Jondo, un corazón creativo

Novedades del CVC

Filozofski Fakultet (A-117). Ivana Lučića 3. 10 000 Zagreb. Hrvatska
(+39) 081 195 633 11 || aula.zagreb@cervantes.es
© Instituto Cervantes, 1991-2024. Sva prava pridržana.
Pravna napomena